PROTECCIO I SEGURETAT

https://www.facebook.com/detailing.com.ua Facebook Детейлинг Una llar d’infants ha de ser un espai on es desenvolupin les habilitats cognitives, motrius i psicològiques dels nens. En el moment de la construcció del Picarol, vàrem tenir molt en compte tota una sèrie de requisits i detalls, per fer de la nostra llar d’infants un espai confortable i segur.

Instagram Автостудия Глянец ZONA DE SEGURETAT

Es tracta de l’espai comprès entre el terra i els 1,20 m d’alçada de tota la instal·lació. En aquest espai no hi ha elements perillosos accessibles als nens.

ACCESSOS

La delimitació del centre i el control d’accessos preserven la seguretat dels menors i els protegeixen de persones alienes.

INSTAL·LACIONS GENERALS

El terra: Segons les necessitats que requereixin les activitats, en cada espai s’augmentarà el nivell d’amortiment del sòl. Als mesos d’hivern, el terra és converteix en un espai càlid, ja que la calefacció del centre és radiant (pel terra). D’aquesta manera evitem radiadors i estufes.

Parets: Els nens es troben en ple desenvolupament de les seves habilitats motrius, per tant és normal que es puguin donar petits cops. Per minimitzar aquests cops, les parets serveixen de protecció.

Portes: Són inaccessibles per als nens, amb mànecs a una alçada de 1,20 i amb molla a la porta, que garanteix el seu tancament (cuina, sala pels estris de neteja, etc.) i portes accessibles per ells (zona de trànsit infantil). Totes les portes de la llar estan obertes lateralment i per sota, d’aquesta manera evitem que es puguin fer mal als dits.

Finestres: Són inaccessibles a la manipulació infantil. No poden obrir-les, i els equipaments que hi ha als diferents espais eviten que els nens puguin escalar per accedir a elles .

Escales i desnivells: Tots els desnivells a la zona de trànsit infantil són salvables per als nens. La resta són inaccessibles als petits alumnes.

Endolls: Estan situats per sobre de la zona de seguretat (1,20 d’alçada). No són accessibles als nens. Els dispositius electrònics i els seus cables, estan situats per sobre d’aquesta zona.

INSTAL·LACIONS ESPECÍFIQUES

Els espais assistencials i d’activitats són totalment accessibles i estan connectats entre si. Els diferents espais compten amb les següents característiques:

Visuals: Atendre una necessitat bàsica en particular no ha d’implicar la pèrdua de contacte visual amb el grup en general.

Específiques: Hi ha espais diferenciats i adaptats per a cada assistència concreta i per a cada activitat programada.

Polivalents: Els espais estan preparats per acollir a nens de diferents nivells i amb necessitats diferents.

EQUIPAMENTS

Els elements que componen la llar d’infants Picarol són específics per al desenvolupament de la seva funció, estan adaptades a les destreses i habilitats dels nens i compleixen amb les normatives vigents.

La llar d’infants Picarol disposa dels següents equips que asseguren el seu control a nivell de salut i benestar:

  • Aire condicionat (amb termòstats independents, que asseguren la temperatura adient a cada espai segons l’activitats o necessitats que si duguin a terme)
  • Equips per el tractament de l’aigua, amb serveis de manteniment de desinfecció i prevenció de la legionel·la, amb fabricació, comercialització i control de productes.
  • Controls sanitaris i educatius, realitzats periòdicament per l’Agència de Salut i el Departament d’Ensenyament de Catalunya
  • Assegurança mèdica, amb Mútua Penedès