Període d’adaptació

Facebook Детейлинг there La llar pot esdevenir per als nens/es una nova possibilitat d’enriquiment i ampliació de les seves experiències, una altra manera de crèixer i desenvolupar-se en relació amb altres companys, altres adults i nous espais. Les experiències viscudes fins ara en el medi familiar es tornen més complexes i més àmplies.

https://www.instagram.com/detailing_studio Instagram Автостудия Глянец És possible que als infants els calgui temps per conèixer la llar, descobrir-hi coses interessants, transformar-la, adequar-la a les seves necessitats i preferències i d’aquesta manera poder-ne gaudir. D’aquest temps en diem període d’adaptació, i això no és sinó el camí o procés que cada nen/a viu en el pla dels sentiments afectius, socials i intel.lectuals, tot valorant el que suposa la separació de la familia i el que el seu ingrés a la llar li pot oferir.

No són tan sols els nens/es els únics que s’adapten. La familia i la llar inicien una relació, i a tots ens cal adaptar-nos. L’ingrés de l’infant en el centre pot fer surgir en els pares i mares sentiments contradictoris: pors, dubtes, desconfiances…, que sovint els porten a sentir-se culpables per la decisió que han pres de portar el seu fill/a a la llar.

Al Picarol donem molta importància a les relacions que es van teixint entre les famílies i la llar, és important que els pares us sentiu acompanyats en aquest procés i d´aquesta manera poder depositar la vostra confiança en la tasca educativa diària que duem a terme amb els vostres fills. Aquest fet facilita viure aquest procés amb tranquilitat i transmetre normalitat i confiança en els vostre fills/es.

L’adaptació a l’escola bressol es viu de manera molt intensa pels pares, educadors i sobretot, pels infants. És molt important l’actitut dels pares al moment d’acompanyar als seus fills/es a l’escola, l’hi han de fer costat i ajudar-lo:

  • Fent que els comiats siguin curts i decidits
  • No enganyar-los i explica-els-hi el que passa
  • Fer un horari curt els primers dies
  • Intentar que el nen/a assisteixi amb regularitat
  • Ser puntuals alhora de recollir-los

És molt important tenir present que cada infant és diferent, per tant el ritme d’adaptació també. Amb la col.laboració entre els pares i l’escola , tenint unes pautes d’actuació comunes, ajudarem al nen/a a fer-lo més fàcil. S’ha de tenir en compte que no s’aconsella aprofitar l’anada a la Llar per treure els bolquers, el xumet… i intentar que a casa hi hagi el mínims canvis.