Objectius generals en acabar el cicle

https://www.facebook.com/detailing.com.ua Facebook Детейлинг En aquesta etapa educativa els nens adquiriran les primeres experiències de la vida en societat, amb el que implica d’enriquiment personal, però també de renúncia i ajustament als altres. Per tant, els objectius que es proposen pretenen facilitar l’adquisició dels instruments necessaris per participar en el seu entorn , fer que sentin que les seves necessitats físiques i afectives estan resoltes i a ajudar-los a expressar-se progressivament amb els mitjans que tenen a l´abast.

Instagram Автостудия Глянец Són els següents :

  • Expressar amb els mitjans que tenen a l’abast les seves necessitats bàsiques de salud i benestar, de joc i de relació. Progressar en l’autonomia per resoldre algunes d’aquestes necessitats (anar al lavabo, prendre la iniciativa per participar o per proposar algun joc…)
  • Progressar en el coneixement del seu propi cos, les parts de què consta i els elements més destacats (el cap; la cara: ulls, boca i nas; el tronc i les extremitats ), les característiques i les capacitats que té , les possibilitats d’acció i les limitacions, i també en algunes estratègies i actituds bàsiques pel que fa a la cura del cos, l´alimentació i la higiene personal .
  • Avançar en la construcció de la pròpia individualitat definida per una identitat tant corporal com psicològica (un nom, un grup sexual, els noms dels pares…), amb una autonomia progressiva i amb confiança en les pròpies capacitats, cosa que implica un sentiment de competència personal i autoestima positiva .
  • Acceptar l’afecte que se li ofereix i aconseguir que expressi els propis sentiments d’estima en un marc d’unes relacions afectuoses i equilibrades .
  • Observar i explorar activament el seu entorn immediat i els elements que el configuren i, per mitjà de l’ajuda de l’adult, atribuir-hi una significació com a condició per incidir-hi i ampliar-lo progressivament .
  • Coordinar gradualment el seu comportament amb les propostes de joc, de rutines… que presenta l’educador, gaudir-ne i utilitzar-les per vehicular els interessos, els coneixements, les emocions i els sentiments propis .
  • Coordinar la seva acció amb l´acció dels altres, i descobrir de mica en mica que els altres tenen una identitat, uns desitjos i unes possessions pròpies que ha de respectar .
  • Comprendre els missatges orals que li adrecen en els contextos habituals i aprendre progressivament a regular el seu comportament segons el contingut d’aquests missatges. Al mateix temps, utilitzar el llenguatge oral per comunicar-se amb els altres companys i amb els adults, per expressar sentiments, emocions i idees, i per influir amb les seves demandes i precs en el comportament dels altres .
  • Descobrir mitjans de representació diferents de l’oral i el gestual (pintura de dits, joc simbòlic de representació d’animals… ) i passar-s’ho bé amb l’audició de cançons senzilles, de les quals és capaç d’interpretar alguns fragments .