Metodologia

Facebook Детейлинг watch Entenem l’educació com un procés global on intervenen molts factors i valors transversals, pensats estratègicament per a assolir els objectius marcats. Totes les activitats, els espais i els materials tenen una intencionalitat educativa i són moments significatius en la vida de l´infant. De manera transversal i com a mètode de treball global, a la llar apliquem l’experimentació i el joc per tal d´afavorir la descoberta.

  • El plantejament seqüencial de la descoberta segueix les següents fases: observació, experimentació, resultats i conclusions.
  • Per tal de desenvolupar una metodologia relacional es realitza el treball en grups flexibles.
  • Es dóna resposta a les necessitats individuals de cada infant per tal de potenciar aquells factors que l’ajudin a desenvolupar la seva pròpia identitat, la seva autoestima i la consecució progressiva de l´autonomia.
  • El treball en equip garanteix la coherència i la globalitat de la tasca educativa.

https://www.instagram.com/detailing_studio Instagram Автостудия Глянец La metodologia del centre és activa i motivadora on l’infant és el seu principal protagonista. Implica la participació del nen/a en el seu procés d’aprenentatge, partint de les seves necessitats i interessos, respectant el ritme evolutiu de cada infant per crear uns aprenentatges significatius i proporcionant-els-hi els instruments i espais de joc i convivència per tal de què aquests es puguin dur a terme.

Les activitats que realitzem a l’escola les dividim en dos grans blocs :

  • Tot el treball d’hàbits d’autonomia per crear i potenciar en ells/es una autoimatge positiva i gratificant i treballant unes actituds i valors que els ajudaran a conèixer, respectar i valorar-se a ells mateixos, als altres i al seu entorn.
  • El joc: a través del joc estableixen relacions amb els objectes, les persones i l’entorn. Aprenen a expressar les seves emocions i sentiments, observen, exploren, manipulen, experimenten i sobretot a crear-se una bona imatge d’ells mateixos.